Privacy & Cookies

Privacy Statement
Dit is het privacy statement van Bouwdorp Voorschoten (bouwdorpvoorschoten.nl). De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Stichting Gewoon Buitenspelen.

Stichting Gewoon Buitenspelen respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Soms vraagt Stichting Gewoon Buitenspelen u persoonsgegevens in te vullen, zoals uw naam, e-mailadres, gegevens van uw kind. Deze gegevens zijn benodigd om een goed Bouwdorp te kunnen organiseren. Hierbij duiden we aan welke gegevens verplicht/optioneel zijn. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over bijvoorbeeld onze diensten.

Indien u dit niet wilt, kunt u ons dat laten weten via een eenvoudige e-mail (op info@bouwdorpvoorschoten.nl) of elk ander gebruikelijk communicatiemiddel.

Stichting Gewoon Buitenspelen treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Daarbij neemt Stichting Gewoon Buitenspelen de nodige maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

Gegevens die ons zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is een uitzondering op deze regel mogelijk, wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

U hebt op elk ogenblik het recht om de verstrekte gegevens in te kijken, te wijzigen of verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens. Stuur ons hiervoor een vraag op info@bouwdorpvoorschoten.nl. We kunnen je een bewijs van uw identiteit vragen.

Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. We vragen u daarom regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

COOKIES
Op 5 juni 2012 is de cookiewetgeving van kracht in Europa. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies.

WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine stukjes informatie (tekstbestanden, die door uw browser worden opgeslagen op uw computer bij het bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren te onthouden.

COOKIES OP bouwdorpvoorschoten.nl
1. Strikt noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren.

2. Social media cookies
Deze maken het mogelijk om een artikel te delen via social media als u ingelogd bent.

3. Analytics cookies
Wij gebruiken cookies zodat wij kunnen meten waar bezoekers vandaan komen, welke besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen, enzovoorts.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Mocht u geen enkele cookie willen installeren, dan kunt u dit aangeven in uw browser. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, …) of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor uitleg.

Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

Meer informatie of een vraag? Stuur ons een mail op info@bouwdorpvoorschoten.nl.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Heeft u vragen, aarzel niet contact met ons op te nemen.