ANBI Status

Bouwdorp Voorschoten wordt georganiseerd vanuit Stichting Gewoon Buitenspelen. Stichting Gewoon Buitenspelen wil graag verder professionaliseren en één van de acties is om door de Belastingdienst erkend te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Donaties en giften aan een ANBI-instelling zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Ook komen ANBI’s onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling van de erf-en schenkbelasting, de overdrachtsbelasting en voor vermindering van de energiebelasting. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de Belastingdienst.

Stichting Gewoon Buitenspelen en Bouwdorp Voorschoten zullen de volgende publicaties op de website gaan zetten

  • Doelstellingen
  • Beleidsplan
  • Bestuurders en functie, zie deze pagina
  • Beloningsbeleid (Bouwdorp organisatoren krijgen geen beloningen voor hun werkzaamheden)
  • Activiteiten
  • Financiële Verantwoording (jaarlijks)